Sokrates’in Savunması

Bu eserde; M.Ö. 469 – M.Ö. 399 yılları arasında yaşamış olan Atina’lı ünlü düşünür ve filozof olan Sokrates’in konuşmaları yer almaktadır. İnsan ruhun...