Benim Çocuğum Çok Akıllı

İnsanların çok değer verdikleri ve çoğu zaman hayatlarından vazgeçip kendilerini çocuklarına adadıklarını hep görürüz, görmeye de devam edeceğiz. Burada her çocuğun özel olduğu anlatılacaktır.

Howard Gardner’ın çoklu zekâ kuramına göre insan zekâsını farklı alt kategorilere ayrıp incelemiştir. Bu zeka türleri;

·  Sözel- Dilsel Zeka

·   Görsel- Mekansal Zekâ

·   Bedensel- Kinestetik Zekâ

·   Mantıksal- Matematiksel Zekâ

·  Sosyal Zekâ

·  Kişisel- İçsel Zekâ

· Doğa Zekâsı

·  Müziksel- Ritmik Zekâ

· matematik, çoklu zekâ kuramı, zeka, akıllı çocukOkuma Zekâsı olarak ayrılmıştır.

Yukarıda sıralanan zeka türlerinden her çocukta doğuştan itibaren genetik olarak belirli bir miktar vardır. Doğru yapılan eğitim ve sosyal çevrenin etkisi ile çocuğun her zeka türü artırılmaktadır. Bu artış doğru bir eğitimle çocuğun yeteneği ölçüsünde belirli bir seviyeye kadar ancak artabilmektedir.

Örneğin; çevremizde matematiği iyi olan çocukların zeki olduğu düşünülür. Aslında matematiği iyi olan çocukların sadece mantıksal-matematiksel zekâ’sının iyi olduğunun göstergesidir. Matematik dersinde başarılı olmayan çocuklar, zeki olmayan çocuklar değildirler; bu durum sadece matematik alanında yetenekleri olmadığını ve ortaya çıkarılmayı bekleyen başka yetenekleri olduğunu gösterir.

Biz genelde toplum olarak ve buna eğitim sistemimizde dahil sadece; matematik, fen bilgisi, türkçe derslerindeki başarılarıyla çocuklarımızı değerlendiririz. Bu yanlış bir değerlendirmedir.

Her çocuk belirli bir zeka türünde üst seviyelere çıkabilir nadir çocuklar birden fazla zeka alanında başarılıdırlar. Biz çocuğumuzun hangi zeka türünde yeteneğinin olduğunu tespit etmeliyiz.

Sonuç olarak; bir çocuğun matematiksel zekâsı iyi olabildiği gibi, başka bir çocuğun görsel zekâsı üzerine yeteneği olabilir, bir başka çocuğun ise sosyal zekası iyidir ve o alanda yeteneği olabilir. Bu durumda çocuklarımızın iyi olduğu zekâ türünü gözlemleyerek tespit etmeli ve onlara şans yaratmalıyız diye düşünüyorum.

*** Bilgi paylaştıkça çoğalır. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız!

Photo by FındıkHikayeleri

0 Yorum
Yorum Yaz

Mail adresin gösterilmeyecektir*

CAPTCHA Image