Doğa Ile Etkileşim Depresyon Ve Stresi Azaltıyor

Modern yaşam ve teknoloji insanları doğadan ayırdı. Bu durum hem insanlar hem de çevrenin huzuru için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Yapılan pek çok araştırmada doğayla temasın insanlara faydalı olduğu ortaya konulmuştur. Bu faydalardan bazıları; anksiyete bozukluğu, depresyon, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu gibi ruhi hastalıkların tedavisinde hızlı iyileşmeler ve stresin azalması olarak belli bir düzeyde etkili olduğu söylenmektedir. Bunların yanında; çeşitli bulaşıcı hastalıklar, kanser, cerrahi tedaviden iyileşme, obezite, doğum sonuçları, kas-iskelet sistemi şikayetleri dahil olmak üzere, doğayla ilgili etkileşimlerin sağlık sonuçlarındaki iyileşmeye etkilerinin şaşırtıcı derecede iyi olduğu bulunmuştur.

Doğal dünya ile güçlü bir şekilde teması olanların herhangi bir teması olmayanlara ya da daha az doğada zaman geçirenlere göre; daha tutarlı kişilik, tutum, davranış sergilemelerinin yanında kendilerini mutlu hissetmektedirler. Doğayla bağlantılı bireyler daha bilinçli, dışadönük, hoşgörülü ve açık olma eğilimindedir.

Doğa ile temas, insanı daha sağlıklı yapar mı? Doğada zaman geçiren bireylerin psikolojik olarak diğerlerinden farklılıkları var mıdır? Tüm bu sorulara Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye’de yapılan farklı iki araştırma ile cevap bulunmaya çalışılmıştır.

Dış ortamlarda, tercihen doğal ortamlarda daha fazla zaman geçirmek, son yirmi yılda sosyal, duygusal ve öğrenme problemleri tanısı alan çocukların sayısındaki korkunç artış düşünüldüğünde bu problemler için en basit, en sağlıklı ve en ekonomik çözüm olabilir. Giderek daha çok yaygınlaşan, teknoloji odaklı yaşamlarımızda yetişkinlerin çektiği birçok sorunun cevabı doğada olabilir.


1-Türkiye’de Dumlupınar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün “Doğayla İlişkili Olma İle Depresyon, Anksiyete ve Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışması,

Araştırmada; 25-37 yaş arası 423 birey incelenmiş ve doğayla ilişki azaldıkça depresyon, anksiyete ve stres artmaktadır. Özellikle stresin azalması için doğayla daha fazla ilişki içerisinde olunması gerektiği düşünülmektedir.

Ayrıca araştırmada Türkiye’de doğa ile ilişkili olma, depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmaların az sayıda olduğu da vurgulanmıştır.


2- ABD’de Illinois Üniversitesi Doğal Kaynaklar ve Çevre Bilimleri Bölümü’nün “Doğa ile Temas, İnsan Sağlığını Nasıl Geliştirebilir? Umut Verici Mekanizmalar Ve Olası Bir Merkezi Yol” adlı çalışması,

Araştırmada doğayla iç içe olan kırsal bölgelerde yaşayan ve kentlerde yaşayan 345.000’den fazla insan incelenmiştir. Araştırma sonuçlarında kentlerde yaşayan insanlar ile yeşillikler içinde yaşayan insanlar arasında sağlık durumlarında büyük farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik durumlarına göre yapılan ayrıştırmada bile doğa ile iç içe olanların %20 daha sağlıklı olduğu görülmüştür.

Doğada harcanan zamanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu, bağışıklık sistemini geliştirdiği görülmüştür. Birbirini takip eden günlerde iki saatlik orman yürüyüşleri, anti-kanser hücrelerinin sayısını ve aktivitesini arttırdığı, şehre döndükten sonra bile bu etkinin bir ay kadar devam ettiği, fakat şehir içindeki parklarda yapılan yürüyüşlerin bu etkiyi yapmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak; yapılan çalışmalarda doğada vakit geçirmenin insan sağlığı üzerinde psikolojik ve fizyolojik olarak olumlu etkileri olduğu görüldüğünden doğayla geçireceğimiz zamanların olabildiğince artırılması bizim ve ilişkide olduğumuz insanların yararına olacaktır.

***Bilgi paylaşınca çoğalır!

Photo by Ales Krivec, Lisa Fotios and Jacek Dylag on Unsplash

0 Yorum
Yorum Yaz

Mail adresin gösterilmeyecektir*

CAPTCHA Image