Sıcaklık Arttıkça Sınav Başarısı Düşüyor

Harvard ve diğer ABD (Amerika Birleşik Devletleri) üniversitelerindeki araştırmacıların yaptıkları araştırmalarda; sıcak havalarda yapılan sınavlarda öğrencilerin performanslarının normalden düşük olduğu görülmüştür.

Yapılan araştırmalarda yüksek sıcaklıklarda okul başarısının düştüğü anlaşılmıştır.

13 yaşından büyük 13 milyon öğrencinin sınavlardan aldıkları puanlar incelenmiş ve sıcak havaların notlara olumsuz etkisinin olduğunu görülmüşler.

Sıcak hava dalgası

Yaz sıcaklarının olduğu dönemlerde öğrenciler çoğunlukla bundan şikâyette bulunurlar ve ders çalışmaya daha az konsantre olurlar.

Harvard, Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi (UCLA) ve Georgia State Üniversitesi'ndeki akademisyenler yaptıkları bu çalışmanın; sıcaklık yükseldiğinde okul performansının düştüğünü ortaya koyan ilk çalışma niteliğinde olduğu iddiasındalar.

 Araştırmacılar, ortaokul öğrencilerinin 2001 ve 2014 yılları arasındaki performanslarını göz önünde bulundurulmuştur. ABD'deki farklı iklimlerde ve hava durumları farklı olan yerlerdeki öğrencilerin farklı yıllardaki sınavlarda nasıl performans gösterdikleri izlenmiştir.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından yayınlanan araştırmada; öğrencilerin sıcaklıkların normalden yüksek olduğu yıllarda düşük sonuçlar ve daha serin geçen yıllarda daha iyi sonuçlar alma olasılıklarının yüksek olduğu söylenmiştir.

Bu durum kuzey ve sıcaklıkların yüksek olduğu güney bölgelerde de böyledir. Çalışma ile; sıcaklık arttıkça öğrencilerin okuldaki derslere odaklanması ve ev ödevlerine yoğunlaşmasının düştüğü hesaplandı.

Araştırmacılar yıl boyunca ortalama sıcaklıktaki her 0,55 ℃’lik artışta öğrencilerin performansında %1’lik düşüş olduğunu buldurlar. Sıcaklıkların normal şartlar olan 21 ℃’nin üstüne çıktığında performansta düşüşlerin başladığı ölçülmüştür. Sıcaklık 32 ℃ ve 38 ℃’nin üstüne çıktığında öğrenmedeki azalmanın çok daha hızlı olduğu görülmüştür.

Klima gibi iklimlendirme araçları kullanarak sıcaklığın öğrenciler üzerindeki etkisi en aza indirilebilir.

Çalışmada ayrıca, düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler üzerinde sıcaklığın etkisinin çok daha fazla olduğunu gösterdi.  Buna karşın daha varlıklı ailelerde ve bu ailelerin çocuklarının gittiği okullarda klima gibi iklimlendirme araçları olduğu için bu yönde daha şanslı oldukları görüldü.

Fen bilimleri ve matematik gibi sayısal derslerdeki başarıda; Amerika’nın Alabama ve Mississippi gibi iklimin sıcak seyrettiği güney eyaletleri Avrupa ülkelerinin seviyelerinin aşağısında kalmıştır. Yine güney eyaletlerindeki okulların sayısal derslerdeki başarıda Türkiye ve Meksika'ya yakın seviyelerde olmaları sıcaklığa bağlanabilir.

Öğrenciler bir sıcak hava dalgası yılında önemli sınavlara girerlerse, sınav sonuçlarının düşük olması ve istedikleri okullara yerleşmede başarısızlık yaşama ihtimalleri fazlalaşmaktadır.

Öğretmenler ve öğrenciler zaten bir problem olduğunu biliyorlar, çünkü bunu yaşamak zorunda kalıyorlar.

***Yorum yazmayı unutmayın! Paylaşmak güzeldir.

Photo by Olivier Fahrni and Alexey Ruban on Unsplash

Kaynak: BBC

0 Yorum
Yorum Yaz

Mail adresin gösterilmeyecektir*

CAPTCHA Image