Nedir Medeniyet ?

Nedir medeniyet ?
   
   Ben terimlerin, kelimelerin kağıt üzerindeki anlamlarını araştırmayı, okumayı ve sorgulamayı severim. Ama bende tesir edebilmesi, etki bırakması ve gerçek anlamını oluşturması için uygulanış biçimine ve nasıl uygulandığına bakarım. Medeni, çağdaş, modern. Bu üç kelime de ilkel kelimesinin karşıtıdır. İyi anlayıp uygulandığında kelimeler anlamını ifa eder ilkellik, benimsenmez. Olur da yanlış anlaşılıp, yanlış uygulanırsa ilkellik bu üç kelimeden daha yüce kalır.

   Gördüğüm ve algıladığım kadarıyla bizler medenileşmeyi, örf adetleri tümüyle terk etmek, insanlara saygıyı ve sevgiyi makamına, parasına ve mevkisine göre belirlemek, kıyafetlerimizi modanın en son haline uygun olarak seçip giymek, büyüklere sözlü ve fiziki saygısızlık yapmak, kimsede olmayana en pahalı ve gösterişli olana sahip olmak, olanı görmezden gelip olmayana odaklanmak sanmışız. Doğru anlamda yerine getirdiğimizi sadece sandığımız şeylerden bir kaçı sadece. Okumuşuz, öğrenememişiz, belki de anlatmışlar anlayamamışız, göstermişler, bakmamışız, yapmışlar yapmamışız. Sadece kendimizi biliyor ve yapıyor sanmışız.

   21. Yüzyılda olmamıza rağmen hala ilkel koşullarda yaşayan insanlar var. Bakın sadece koşulların ilkel olduğundan bahsediyorum. Onlar bizlerden daha modern çağdaş ve medeni bir insanlığa sahipler. Hoşgörü, saygı, sevgi, adalet, temiz düşünceler, iyi niyetler, kötülük olmayan kalpler ve daha birçok olumlu insan aktiviteleri bu ilkel olarak gördüğümüz, tanımladığımız insanlarda. Belki " iyi de bunlar olmasına rağmen gelişmemişler " diyebilirsiniz. Burada da sizi empatiye davet ederim. Gelişememesinin sebebi coğrafyası veya ona sunulan imkanların kısıtlı olmasından dolayı hiçbir insan suçlanamaz. 
   
   Evlerinde televizyon açık, ellerinde telefon olan, fikir alış verişi, hasbihal nedir bilmeyen kendini gelişmiş sanan insanlar değiller onlar. Onlara baktıkça gelişirken aslında ne kadar tükendiğimizi görüyorum. Tüketiyoruz, yıpratıyoruz zihnimizi, fikrimizi, kendimizi. Daha da medenileştiğimizi zannederken bilmediğimiz bir dünya alıyor bizi içine. Bundan sebep bir hayli ilgi duyuyorum koşulları ilkel kendileri medeni insanlara. Çeki düzen vermemiz gerekiyor benliğimize. Aksi takdirde sonumuzu merak ediyorum. Koşulları medeni kendi ilkel toplum olmamamızı diliyorum. 

Enes Keskin

???? -> @bayobjektif /instagram
???? -> @eneskeskindir /instagram 


0 Yorum
Yorum Yaz

Mail adresin gösterilmeyecektir*

CAPTCHA Image