Yeni Bir Başlangıç Arı Ve Arıcılık

Yeni Bir Başlangıç Arı Ve Arıcılık

Dünyanın insan eliyle değiştirilmeye başlamasının başlangıcı tarımdır. İnsan, hayatını sürdürmek ve varlığını devam ettirebilmek için sürekli bir arayış içinde olmuştur. Bu arayışlar tarımda ilerlemeyi ve hayvanlardan daha fazla fayda sağlayabilmeyi beraberinde getirmiştir. İnsanlığın başlangıcından şimdiye kadar geçen zamanda arıdan elde edilen bal ve diğer arı ürünleri değerli bir besin kaynağı olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir.

Arı yetiştiriciliğinin sistemli olarak eski Mısır’da başladığı ve oradan Mezopotamya, Anadolu ve Avrupa üzerinden dünyaya yayıldığı bilinmektedir. Arı insanlar için bal, polen, propolis ve arı sütü gibi muhteşem ürünler ortaya koymaktadır. Bunlar insanlık için çok değerli olsa da arının yaşama sağladığı en büyük katkılardan birisi de polinasyondur.

Polinsayon (tozlaşma), bir çiçeğin erkek organındaki polenin başka bir çiçeğin dişi organına ulaşmasına denir (biyolojiweb.com). Kısaca polinasyon meyve ve tohum üretiminin temelidir.

arı arıcılık

Bitkilerin tozlaşmasına arının sağladığı katkı karınca, rüzgâr vb. diğer etmenlere göre çok çok fazladır. Gelişmiş ülkelerde tarımsal üretimin devamlılığı için arıcılığa büyük önem verilmektedir.

Baharın gelmesi ile beraber çiçeklerin meyveye durması için tozlaşmanın olması gerektiğinden arı vazgeçilemeyecek bir unsur olarak ortaya çıkar. Arılar olmasaydı meyve, sebze ve bunun yanında sahip olduğumuz doğayı kısa sürede kaçınılmazdır.

Türkiye dünyada, arı kolonisi miktarı olarak 3’üncü, bal üretimi miktarında da 4’üncü sıradadır. Ülkemiz (Türkiye) her ne kadar arı varlığı ve bal üretiminde üst sıralarda olsada arıcılığa verilen önem ve destek yeterli düzeyde değildir.

Ülkemizde arıcılıkla ilgili, araştırma, geliştirme çalışmaları olması gereken seviye de değildir. Arıcılığın organize olarak sistemli bir şekilde yapılmaması da insanımız ve ülkemiz adına büyük bir kayıp olmaktadır.

***Bilgi paylaştıkça çoğalır!

Kaynak: Çetin, F. ve ark. (2000). Türkiye Arıcılığının Karşılaştırmalı Analizi Sorunlar-Öneriler. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir